Modelová železnice

Modelová železnice

Model rychlíkového vozu Bautzen Aa, Ba a ABa - recenze


Modelová železnice - hl. stránka > Vozy-rozcestník > Rychlíkový vůz Bautzen Aa, Ba, ABa

Velkou předlohu tohoto modelu vozu vyráběla německá (NDR) firma VEB Wagen-Bau Bautzen. Tyto vozy byly dodávány do celého bloku RVHP. Tedy i našim tehdejším státním dráhám ČSD. Vozy byly řazeny do souprav osobních vlaků nebo vnitrostátních či mezinárodních rychlíků.
Model firmy VEB Prefo(Schicht) Dresden patřil k tomu lepšímu co v předlistopadové produkci bylo v nabídce železničních modelů velikosti HO. Nectností tohoto modelu jsou poměrně větší jízdní odpory, takže pro provoz těchto modelů na domácím či klubovém kolejišti se sklonem trati je potřeba pro vedení takovéto soupravy trakční model s adhezními bandážemi. U soupravy provozované na kolejišti, které je stavěno ve vodorovné niveletě, stačí model bez adhezních bandáží.
Pro vedení těchto souprav jsou proto lepší trakční modely s adhezními bandážemi(Roco). Trakční modely předlistopadové produkce PIKO nebo Gutzold musí být v některých případech doplněny o dvojkolí s adhezními bandážemi.


Model vozu Aa, Ba a ABa Bautzen Prefo-Dresden

Aa, Ba a ABa ČSD Aa, Ba a ABa ČSD Aa, Ba a ABa ČSD Aa, Ba a ABa ČSD Aa, Ba a ABa ČSD
Aa, Ba a ABa ČSD Aa, Ba a ABa ČSD