Modelová železnice

Modelová železnice

Rychlíková souprava vozů Bautzen - recenze


Modelová železnice - hl. stránka > Vozy rozcestník > Souprava rychlíkových vozů Bautzen

Druhou zátěžovou soupravou pro zkoušky trakčních vozidel byla sada modelů rychlíkových vozů Bautzen od firmy VEB Prefo Dresden. Vozy mají kovovová izolovaná dvojkolí pro napájení osvětlení vozů. Také spřáhla vozů mají jisté specifikum pro daného výrobce. Jsou totiž o něco poruchovější než u výrobce Piko. Vozy VEB Prefo Dresden jsou také vyrobeny jako zkrácené v měřítku 1:100 - to proto, aby se lépe vešly k nástupištím u menších domácích kolejišť a aby na menších poloměrech továrních oblouků Piko vypadaly modelověji.
Zkušební souprava modelů rychlíkových vozů výrobce VEB Prefo Dresden má o něco větší jízdní odpory než souprava vozů Roco a tedy vyžaduje lepší modely trakčních vozidel než souprava vozů Roco. Modely lokomotiv předlistopadové produkce vycházejí v tomto případě o něco lépe (Piko BR01, BR03) než např. BR44 Roco.


Rychlíková souprava Bautzen Prefo

Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice