Modelová železnice

Modelová železnice

Časový spínač domácí modelové železnice


Modelová železnice - hl. stránka > Elektronická zapojení > Časový spínač

První obrázek znázorňuje elektrické schéma časového spínače, druhý pak schéma pro připojení zařízení ke kolejím. Je vhodný pro automatický provoz na zastávkách. Rozpis součástek je uveden výše. Komentáře na el. schématu je nutné dodržet, jinak dojde ke spálení polovodičových prvků. Napájení je možné jak střídavým, tak stejnosměrným napětím 12 - 16 V.

Rok výroby: asi 2006

Modelová železnice Modelová železnice

Použité součástky:

> D1+D12-D18: KY 701 D2+D3+D4+D10: 1N4007
D7+D8+D9: LED-dioda(libovolný typ) R1+R2+R3+R7+R11+R12: 820
R4+R5+R6+R9+R14+R17: 10k R10+R13: 15k
C3+C5: 1M C1+C4+C6: 10M
C2: 10M Pro zvětšení časové prodlevy je nutno zvětšit kapacitu. R8+R15: 320
T6: KD 617 T5: KU 606
T1+T2+T3+T4+T7: KF 508 R16 (náhradní schéma dole)Modelová železnice - Hl. stránka