Modelová železnice

Modelová železnice

Stavba pojezdu E 469.2 z pojezdu "Taurus" fy. PIKO


Modelová železnice - hl. stránka > Lokomotivy-stavby > Stavba el. loko. > Stavba E469.2

Hl. údaje:

Rok výroby: asi 2009
Motor: Mabuchi - PIKO
Převodovka a dvojkolí: E-1016 Taurus PIKO
Kardany: ČS-Train
Sběrače: E69 Piko
Skříň: Odlitek - Máša
Typ pojezdu: kat. A2

Výroba tohoto pojezdu spočívá ve výrobě nového rámu pro stávající podvozky a motor. Podvozky je také nutno upravit pro uchycení spřáhel (zde použito klasické PIKO). Pro výrobu rámu - určení optimálního otvoru pro podvozky posloužil rám z E-1016 Taurus. Jako materiál byl použit mosazný L - úhelník o rozměrech 10x10mm spolu v kombinaci s deskovým polystyrenem. Mosasný L-úhelník (koupeno v Hornbachu) zkrátíme na příslušnou délku, zde na 256 mm. Dále spodní stranu zúžíme na 14,5 mm a vyřízneme do ní příslušné otvory pro podvozky podle rámu loko. Taurus (Herkules). Pro motor se vyřízne uprostřed otvor 28 x 11 mm od hrany rámu.

Pro spojení obou polovin rámu použijeme deskový polystyren tl. 1 a 2mm. Spojení provedeme uprostřed (podlaha motorového lůžka) a na krajích (držáky loko. skříně). Pro uhycení podvozku je nutno do rámu dodělat vložky (opět použit deskový polystyren tl. 1 a 2mm). Podvozky byly dodány jako náhr. díl, ale nebyly dodány spony pro zajištění podvozku, takže je bylo nutno také vyrobit z deskového polystyrenu tl. 2mm. Jako poslední pro chod pojezdu bylo nutno vyrobit plošný spoj pro odrušení motoru a jeho uchycení k pojezdu. Nakonec se provedlo galvanické propojení vodičů tak, aby bylo možno pojezd vyzkoušet na kolejišti. Pokud pojezd jezdí bez problémů můžeme přistoupit k montáži lokomotivní skříně. Skříň je připevněna dvěmi šrouby ve střeše - na začátku a na konci. Do rámu pojezdu je na začátku a na konci přimotován držák skříně, který zároveň spojuje obě poloviny rámu. Je zhotoven z deskového polystyrenu tl. 4 mm. Výška skříně vůči pojezdu je pak dolaďována pomocí tohoto držáku (jeho zbroušením nebo přilepením podložními destičkami). Sestavený model vyzkoušíme na kolejišti.

Pokud model jezdí tak jak má, přistoupíme k montáži spřáhel. spřáhla zde byla použita klasická kovová typu Piko a jsou přišroubovaná k plastové kostce, která je přilepena na čelo podvozku. Současně se mezi pluhem a skříní vyfrézuje montážní otvor pro spřáhlo. Spřáhly osazený model se opět vyzkouší na kolejišti (nejprve bez soupravy) ohledně jízdních vlastností. Nakonec připravíme modelové střešní sběrače a jejich uchycení ke skříni. Jako poslení provedeme některé kitařské práce - skříň potřebuje dolepit prohlížecí lávku, připravit si střešní elektrický rozvod, a nastříkat skříň samotnou příslušnými barvami.


Zkompletovanou elektrickou loko. projedeme zkušebně na kolejišti a přistoupíme k její povrchové barevné úpravě, zasklení a dolepení izolátorů na střeše lokomotivy. Použité koleje na obrázcích slouží pouze k prezentaci modelu a nikoli na ježdění.