Modelová železnice

Modelová železnice

Model motorové lokomotivy BR 218 - recenze


Modelová železnice - hl. stránka > Lokomotivy rozcestník > Motorové lokomotivy > BR218 DB

Tento model skříňové motorové lokomotivy od firmy Roco (HOBBY-model) je velkým přínosem pro modeláře stavící si vlastní modely trakčních vozidel a jeho představování je asi nošení dříví do lesa. Pojezd BR218 lze použít pro modely českých elektrických střídavých lokomotiv pro správný rozvor podvozků i rámu. Jen dvojkolí modelu neodpovídají. V případě stavby S499.02 nebo S489.0 je potřeba je vyměnit za dvojkolí z elektrické loko. E44 od firmy ROCO. Pojezd z BR218 má podobné vlastnosti jako pojezd BR295, proto je jeho použití nanejvýš cenově i stavebně výhodné. Při stavbě modelů střídavých elektrických loko. je potřeba navíc dokoupit střešní sběrače (např. E44 Piko), které model BR 218 DB nemá.

Model BR218 DB - Roco


Historický vývoj modelu BR218 ROCO

Jak šel čas s vývojem modelu BR218 od firmy RŐWA - ROCO. Model BR218 DB byl od začátku vývoje koncipován s celokovovým zinkovým rámem a plastovou skříní. Během vývoje se pouze změnil typ motoru a díky tomu i tvar odlitku zinkového rámu. Dále jistých malých změn dosáhlo uložení spřáhel v podvozcích modelu a uchycení tištěného spoje pro napájení motoru. Skříň a podvozky zůstaly během celého období výroby modelu u firmy ROCO stejné jak bude vidno na následujících fotografiích.

V druhé řadě fotografií je vidět první typ podvozků modelu BR218. Firma ROCO vybavila model vekým válcovým pětipolovým motorem umístěným do zinkového rámu. Galvanické spojení motoru s podvozky zajišťuje tištěný spoj, uložený nad rámem modelu. Je s podivem, že tištěný spoj neobsahuje elektronické komponenty pro odrušení komutátoru motoru.

Třetí řada fotografií ukazuje druhý typ provedení pojezdu modelu BR218 ROCO. Na pojezdu opět vidíme velký válcový pětipolový motor v zinkovém rámu. Tento pojezd se oproti předchozímu liší tištěným spojem určeným pro napájení motoru a osvětlení modelu. Zde tištěný spoj již obsahuje odrušovací tlumivky proti jiskření komutátoru motoru. Další odlišnost je v provedení kardanových hřídelí (spojují "otočně" hřídel motoru s hřídelí podvozků), které se v této podobě pro model BR218 ROCO vyrábějí dodnes. Kardany na obrázcích ob jednu řadu výše (první pojezd s velkým válcovým motorem) jsou trochu jiného provedení. Zbytek pojezdu modelu BR 218 se od toho předchozího neliší.

Čtvrtá řada fotografií zobrazuje třetí typ provedení pojezdu modelu BR218 ROCO. Na pojezdu tentokrát vidíme menší pětipolový motor v zinkovém rámu. Tento motor firma ROCO používá v různých obměnách a variantách dodnes. Je použit nový zinkový rám podobný tomu současnému avšak bez větracího otvoru pod ložem motoru. Pojezd se oproti předchozímu liší také novým tištěným spojem určeným pro napájení motoru a osvětlení modelu. Tištěný spoj zde navíc obsahuje (vedle dvou tlumivek) tlumící kapacitu proti jiskření komutátoru motoru, usměrňovací diody pro napájení osvětlení při změně směru jízdy a rozhraní pro připojení digitálního dekodéru.

Pátá řada fotografií ukazuje třetí typ provedení pojezdu modelu BR218. Na pojezdu tentokrát vidíme stejný motor pětipolový motor v zinkovém rámu. Je použit starý zinkový rám jako u nejstaršího provedení a nová plastová vložka pro motor. Pojezd se také liší jiným tištěným spojem určeným pro plynulou regulaci napájení motoru, osvětlení a zvukové efekty modelu od firmy Lenz.

Poslední řada fotografií ukazuje poslední a nejnovější typ provedení pojezdu modelu BR218 ROCO. Vztahuje se vlastně k první řadě fotografií, která také prezentuje nejnovější provedení vnitřní části modelu lokomotivy BR218 DB. Pojezd je tentokrát tvořen novým zinkovým rámem s novým tištěným spojem pro napájení motoru a osvětlení modelu. Nový zinkový rám má na spodní části pod ložem motoru větrací otvor pro chlazení kotvy motoru. Tištěný spoj je oproti předchozím provedení k zinkovému rámu přišroubován třemi vruty. Navíc obsahuje napájecí rozhraní pro digitální dekodér modelu.