Modelová železnice

Modelová železnice

Recenze a úprava pojezdu modelu fy. Vacek


Modelová železnice - hl. stránka > Lokomotivy rozcestník > Motorové lokomotivy > T334.0 ČSD


Model T334.0 ČSD Vacek

Konstrukce pojezdu fy. Vacek není špatná, ale pojezd je z výroby katastrofálně nastaven. Dále výrobce musel respektovat pravidla pro životní prostředí a balast modelu vyrobil ze zinku (první dva obrázky balastu). Tento balast, je ale pro naše potřeby příliš lehký a je nutné jej nahradit olovem. Olověný balast zajistí výrazně lepší trakční vlastnosti modelu a také výrazně lepší sbírání el. napětí z kolejnic.


Po výměně balastu je nutné uvolnit prostřední nehnané dvojkolí, jednak aby se mohlo volně otáčet a aby byl zajištěn jeho volný pohyb ve vertikálním směru. Prostřední dvojkolí nemusí mít sbírací plechy. Tato úprava včetně demontáže spodního krytu je vidět na prostřední a spodní řadě obrázků.Nakonec je důležité zrušit kyvnou nápravu, která je při tak malém rozvoru podvozku zcela zbytečná a navíc v tomto uspořádání u šnekového převodu působí značné ztráty mechanického výkonu modelu. Pro úpravu byly použity destičky tvrzeného polystyrenu tl. 1mm. Destičky byly pak přilepeny z vnějšku k bočnicím rámu vteřinovým lepidlem.
Model po těchto úpravách jezdí naprosto dokonale, nemá hluchá místa na výhybkách a je schopen bez problémů utáhnout na stoupání 4% 2 rychlíkové vozy od fy. Piko starého provedení (velké valivé tření náprav). Model má pouze jedinou vadu a sice že je poněkud hlučnější.